This is the milestone of my inner balance. No more being out of box. Just staying in the convoy.

…yet all it needs is just a windy day.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir